Algemene voorwaarden Keune Family Manifest

1. Algemeen

Keune Haircosmetics B.V. ("Wij" of "Keune") organiseert een exclusief driedaags evenement in Dubrovnik, Kroatië genaamd Keune Family Manifest dat zal plaatsvinden van zaterdag (avond) 14 september 2024 tot maandag (middag) 16 september 2024. Dit evenement bestaat uit verschillende activiteiten en festiviteiten en zal hierna worden aangeduid als "Evenement". Keune organiseert dit Evenement samen met een extern reisbureau.

Meer specifieke informatie met betrekking tot het Evenement zal online beschikbaar worden gesteld in 2024. Het is belangrijk om de webpagina regelmatig te raadplegen, omdat we via dit kanaal van tijd tot tijd belangrijke informatie zullen delen.

Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Keune en iedere bezoeker ("Jij" of "Gast") met betrekking tot het boeken en bijwonen van het Evenement. Door het maken van een boeking of het bezoeken van het Evenement aanvaardt iedere Gast deze Algemene Voorwaarden.

Keune is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. We raden je aan regelmatig op onze specifieke webpagina te kijken voor de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden.

2. Boeking

Als je het evenement wilt bijwonen, kun je reserveren door het online boekingsformulier in te vullen. In de boeking geef je het aantal Gasten op en geef je ons de gegevens van alle Gasten. Bij de boeking moet je een niet-restitueerbare vooruitbetaling van 10% per Gast voldoen.

Nadat we je boeking hebben ontvangen en verwerkt, ontvang je een bevestigingsmail. Je boeking is pas voltooid als je de 10% niet-restitueerbare vooruitbetaling voor iedere Gast hebt betaald.

Houd er rekening mee dat ons evenement alleen toegankelijk is voor gasten van 18 jaar en ouder die via jouw boeking zijn geregistreerd. Je mag geregistreerde Gasten vervangen door andere personen, mits je ons hiervan voorafgaand aan het Evenement op de hoogte stelt.

3. Kosten en betaling

De kosten van het Evenement bedragen €1.490 (exclusief btw) per Gast ("Evenementkosten"). Dit bedrag is inclusief het volgende:

  • 2x hotelovernachting (gebaseerd op kamerbezetting door 2 personen);

  • maaltijden en drankjes voorzien in het programma van zaterdagavond 14 september tot maandagochtend 16 september;

  • leuk programma met seminars/excursie/show/feest; en

  • vervoer van en naar de luchthaven op 14 en 16 september + vervoer van en naar de stad op 15 september.

De volgende kosten zijn niet inbegrepen en dus voor eigen rekening:

  • vlucht (of alternatief vervoer) van je woonplaats naar Dubrovnik en weer terug;

  • reis- en/of annuleringsverzekering; en

  • alle overige kosten die niet als inbegrepen zijn gespecificeerd.

Bij jouw reservering moet 10% van de Evenementkosten voor elke gast onmiddellijk worden betaald. 70% van het resterende deel moet voor 1 mei 2024 zijn betaald. De resterende 20% moet voor 1 juni 2024 worden betaald. Betalingen moeten worden voldaan in euro's.

4. Annulering

In het onwaarschijnlijke geval dat er onvoldoende boekingen zijn, kan Keune het Evenement annuleren. In dat geval stellen wij je hiervan direct op de hoogte. De reeds door jou aan Keune betaalde kosten zullen worden gerestitueerd (inclusief de 10% vooruitbetaling) in geval van annulering van het Evenement door Keune. Indien Keune door overmacht het Evenement moet annuleren, is het bepaalde in paragraaf 9 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Tot 1 juni 2024 kun je jouw reservering annuleren. De aanbetaling van 10% wordt in dat geval echter niet gerestitueerd en er worden 20% extra annuleringskosten in rekening gebracht over de totale Evenementkosten voor elke Gast waarvoor de boeking is geannuleerd. Als je na 1 juni 2024 annuleert, omvatten de annuleringskosten de volledige Evenementkosten. Als je wilt annuleren, moet je dit doen door een schriftelijke verklaring te sturen naar jouw Business Developer bij Keune.

5. Evenement

Het programma van het Evenement wordt online aangekondigd. Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in het programma.

Tijdens het Evenement worden foto's, video- en geluidsopnamen (“Materialen”) gemaakt van het Evenement, de festiviteiten en de Gasten. Deze beelden en opnamen kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden door Keune en partners van Keune. Door deelname aan het Evenement geeft iedere Gast onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming tot verwerking, openbaarmaking, verveelvoudiging en/of gebruik van de Materialen in de ruimste zin des woords en zonder enige beperking ten aanzien van medium of land. Personen die voorkomen in Materialen hebben geen recht op enige vergoeding. Elke Gast doet afstand van zijn morele rechten voor zover toegestaan

Wij verzoeken je vriendelijk de huisregels van de locatie waar het Evenement plaatsvindt in acht te nemen. Gevolgen van het niet naleven van de huisregels zijn voor eigen risico.

6. Hotel

We hebben een aantal hotels geselecteerd waar alle gasten worden ondergebracht, op basis van tweepersoonskamers en een bezetting van twee personen. Voorafgaand aan het Evenement zullen we vragen naar de kamerindeling van je voorkeur. Eenpersoonskamers zijn op aanvraag beschikbaar tegen extra kosten. Houd er rekening mee dat Keune bepaalt welke gasten in welk hotel worden ondergebracht. Je kunt je voorkeur aangeven, maar helaas kunnen we niet altijd rekening houden met je voorkeur.

Insurance

We raden je ten zeerste aan een reisverzekering af te sluiten voor jou en je Gasten om onverwachte kosten te dekken, zoals kosten voor dringende of onverwachte medische behandeling, repatriëring in geval van ongelukken of ziekte, bagageverzekering etc.

Daarnaast kun je overwegen een annuleringsverzekering af te sluiten voor jou en je Gasten, mocht iemand door onverwachte omstandigheden niet kunnen deelnemen aan het Evenement.

7. Aansprakelijkheid

Keune kan slechts aansprakelijkheid voor schade aanvaarden indien en voor zover deze het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Keune. De totale aansprakelijkheid van Keune is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de redelijke, aantoonbare en directe out-of-pocket schade en kosten van de Gast en is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Keune wordt gedekt.

Iedere aansprakelijkheid van Keune voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of bedrijfsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Schade dient binnen 48 uur na het Evenement te worden gemeld aan Keune.

8. Overmacht

Hoewel we natuurlijk hopen dat het niet het geval zal zijn, kunnen er onvoorziene omstandigheden zijn (zoals COVID-19 beperkingen, overheidsmaatregelen, stakingen, ziekte, extreme weersomstandigheden, natuurrampen, terreurdreiging etc.) die ons dwingen het Evenement te annuleren, te verplaatsen naar een andere datum of te wijzigen. Het kan ook voorkomen dat wij hiertoe besluiten indien een substantieel aantal gasten niet in staat is het Evenement bij te wonen vanwege reisbeperkingen.

In dat geval is Keune ontslagen van haar verplichtingen jegens iedere Gast. Echter, in het geval dat het Evenement moet worden geannuleerd, zullen wij ons uiterste best doen om de door jouw betaalde prijs terug te betalen. Mocht dit gebeuren, kijk dan op onze website voor meer informatie.

9. Reisdocumenten

Houd er rekening mee dat jij en jouw Gasten zelf verantwoordelijk zijn voor geldige reisdocumenten en eventueel benodigde visa. In het geval dat er aanvullende toegangsvoorwaarden van toepassing zijn (bijvoorbeeld met betrekking tot Covid), is het ook de verantwoordelijkheid van jou en jouw Gasten om aan deze voorwaarden te voldoen.

10. Persoonlijke gegevens

Voor elke boeking hebben we de naam van de salon, de naam van alle deelnemers en het e-mailadres nodig. Hiermee kunnen we je hotel boeken en de activiteiten waaraan je deelneemt. We geven je gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een boeking, bijvoorbeeld aan ons reisbureau en het hotel.

Wij (of ons reisbureau of het hotel) kunnen verplicht worden (door overheidsinstanties) om jouw persoonsgegevens te verstrekken en te verwerken voor veiligheids- en andere doeleinden die relevant worden geacht. Zelfs als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen we toch besluiten om overheidsinstanties te helpen.

Als je boekt voor anderen dan jezelf, ben je er verantwoordelijk voor dat die anderen ermee hebben ingestemd hun gegevens aan Keune te verstrekken voor de doeleinden die in deze paragraaf zijn vermeld.

Keune (of een partner van Keune) kan je pushberichten of e-mails sturen om je op de hoogte te houden van zaken die betrekking hebben op het Evenement. Voor zover nodig, geeft je hier expliciet toestemming voor. Daarnaast verwijzen wij je naar de privacyverklaring van Keune die aanvullend van toepassing kan zijn. Deze vind je hier.

11. Contactinformatie

Als je vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot het Evenement, kun je contact met ons opnemen.

12. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Midden-Nederland, locatie Utrecht, Nederland.

€NaN over voor gratis verzending
Jouw winkelmand is leeg
Subtotaal
€NaN
Excl. €6,95 verzendkosten