Algemene Voorwaarden

De website Keune.com wordt beheerd door Keune Haircosmetics B.V. (hierna: Keune, Keune Haircosmetics, wij, ons of onze). 

Keune Haircosmetics B.V. Koningsweg 15 3762 EA Soest BTW-nummer: NL005813141B01 KvK-inschrijfnummer: 31026450

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1.1 Dit zijn de algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website, ieder aanbod van Keune op onze website/webshop en iedere tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Keune en jou, als consument. We adviseren je deze algemene voorwaarden goed door te lezen voordat je onze website gebruikt of een bestelling plaatst in onze webshop. Bij het gebruik van deze website of het plaatsen van een bestelling in onze webshop ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend wanneer Keune hiermee schriftelijk akkoord is gegaan. Uiteraard laten deze algemene voorwaarden jouw wettelijke rechten als consument onverlet.

1.2 Het is niet toegestaan onze website te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden of op een manier die afbreuk doet aan de belangen van Keune. Je mag onze website niet gebruiken op een manier die onze website kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten, of die het gebruik van onze website door anderen kan hinderen.

1.3 Keune behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden, en andere bepalingen en mededelingen op onze website op elk moment te wijzigen. Eventuele aanpassingen in deze algemene voorwaarden zijn natuurlijk niet van toepassing op bestellingen die al geplaatst zijn.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van op toepassing op het gebruik van de website Keune.com en op de verkoop van de producten die worden aangeboden via deze website. Keune is niet aansprakelijk voor producten die aangeboden/geleverd worden door derde partijen op andere websites.

Artikel 2 - Het aanbod

2.1 We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat onze webshop een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van onze producten bevat. Omdat onze producten regelmatig verbeterd worden kan de vermelde productinformatie (zoals bijvoorbeeld de vermelde ingrediënten) van tijd tot tijd veranderen. Wij raden je daarom aan altijd eerst de verpakking of gebruiksaanwijzing te lezen voordat je het product gebruikt. Bij vragen of opmerkingen kun je natuurlijk contact met ons opnemen.

2.2 Indien een aanbod beperkt geldig is of als er speciale voorwaarden gelden zullen we dit duidelijk in het aanbod vermelden.

2.3 We doen ons uiterste best om ons aanbod te voorzien van de juiste (prijs)informatie. Helaas kunnen we niet uitsluiten dat we soms een vergissing of een fout maken. Vergissingen of fouten in het aanbod of de vermelde prijs, die redelijkerwijs als zodanig kunnen worden herkend, binden Keune niet.

Artikel 3 - Het plaatsen van een bestelling

3.1 Je kan producten bestellen op onze website door ze te selecteren en in je winkelwagen te plaatsen. Door het plaatsen van een bestelling ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

3.2 Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste persoons- en betaalgegevens. Wanneer je foutieve of onvolledige informatie hebt verstrekt, kan Keune jouw bestelling helaas niet of niet correct uitvoeren. Controleer je gegevens dus goed.

3.3 Na de bevestiging van je gegevens kan je een leveringsmethode selecteren. De leveringskosten worden tijdens het bestelproces weergegeven. Daarna word je doorgestuurd naar het betalingsproces.

Artikel 4 - Privacy

4.1 Keune gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan het privacybeleid dat te raadplegen is via de Privacyverklaring op onze website. Bezoekers van de website worden geacht deze Privacyverklaring gelezen en begrepen te hebben.

4.2 Op de website van Keune kunnen links naar externe websites worden aangeboden. Keune kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik en de inhoud van externe websites die aan of vanaf de website van Keune gelinkt zijn. De Privacyverklaring van Keune is niet van toepassing op enige verwerking van persoonsgegevens op of via dergelijke externe websites.

Artikel 5 - Prijzen

5.1 De prijzen op onze website worden bepaald door Keune. Wij behouden het recht om elk gewenst moment prijswijzigingen door te voeren. Deze prijswijziging geldt niet voor een bestelling die je al geplaatst hebt. Wel mogen wij, binnen de wettelijke grenzen, nadat je een bestelling hebt geplaatst een prijswijziging doorvoeren als gevolg van een verandering in de btw-tarieven, wettelijke regelingen of bepalingen.

5.2 De prijzen van de producten zijn inclusief btw.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

6.1 Je kunt een overeenkomst met betrekking tot een aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. Keune mag je vragen naar de reden van herroeping, maar je bent niet verplicht tot opgave van jouw reden(en).

6.2 In sommige gevallen geldt geen bedenktijd. Dat geldt onder andere voor:

  • Producten die speciaal voor jou worden gemaakt; en

  • Verzegelde producten die niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd om gezondheidsredenen of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Als er geen bedenktijd geldt, zullen we dit duidelijk vermelden bij het aanbod.

6.3 De bedenktijd gaat in op de dag nadat je jouw bestelling hebt ontvangen. Wanneer we jouw bestelling uitleveren in meerdere zendingen, dan start de periode van bedenktijd op de dag nadat de laatste zending is ontvangen.

6.4 Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met de producten en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel ook zou mogen doen. Je mag een eventuele verzegeling niet verbreken.

6.5 Als je gebruik maakt van je herroepingsrecht, meld je dit aan Keune binnen de 14 dagen bedenktijd. Je kan hiervoor dit modelformulier gebruiken. Je stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de instructies van Keune. Voor het terugsturen kan je het bijgeleverde retourlabel gebruiken. Het terugzenden doe je binnen van de producten doe je voordat de bedenktijd is verstreken.

6.6 Zodra Keune van jou een melding krijgt van herroeping, sturen wij je zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging.

6.7 Keune vergoedt het aankoopbedrag binnen 14 dagen na melding van je herroeping, inclusief eventuele leveringskosten door ons in rekening gebracht voor het geretourneerde product. We hebben wel het recht te wachten met terugbetalen tot we het product hebben ontvangen of tot jij aantoont dat het product is teruggezonden. Voor het retourneren van producten kan je gebruik maken van het bijgevoegde retourlabel.

Artikel 7 - Garantie

7.1 Keune staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum waarop je bestelling is geplaatst toepasselijke wettelijke vereisten.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

8.1 Als plaats van levering geldt het adres dat jij aan ons kenbaar hebt gemaakt.

8.2 Als de bezorging vertraging ondervindt, of als de bestelling niet of slechts gedeeltelijk geleverd kan worden, ontvang jij hiervan bericht uiterlijk 30 dagen nadat je de bestelling geplaatst hebt. Jij hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Het door jou betaalde aankoopbedrag wordt in dat geval natuurlijk direct terugbetaald.

Artikel 9 - Betaling

9.1 Als onderdeel van het bestelproces selecteer je de door jou gewenste betaalmethode, zoals aangeboden in de webshop. Nadat de betaling is verwerkt, ontvang je een bevestiging van jouw bestelling via e-mail. Daarmee is de bestelling definitief en is een overeenkomst tussen jou en Keune tot stand gekomen.

Artikel 10 - Klachtenregeling en geschillen

10.1 Mocht je klachten hebben, dan vragen we je deze zo snel mogelijk en volledig en duidelijk omschreven in te dienen bij Keune via hallo@keune.com.

10.2 Keune geeft je binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst een antwoord. Als de klacht een langere verwerkingstijd nodig heeft, laten we je dat binnen 14 dagen weten. Daarbij vertellen we je ook wanneer je ons antwoord kan verwachten.

10.3 De wetgeving die geldt in het land waar jij, als consument, gevestigd bent, is van toepassing op deze voorwaarden. Natuurlijk hopen we een eventuele klacht altijd netjes met elkaar te kunnen afhandelen zodat een juridische procedure niet nodig is. Je hebt wel altijd het recht om een juridische procedure met betrekking tot onze producten aan te spannen bij de rechtbank van het land waar je gevestigd bent. Je kan een geschil ook doorverwijzen naar het Europese platform voor online geschillenbeslechting via: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Artikel 11 - Copyright

11.1 Afbeeldingen, logo’s en teksten op de website van Keune zijn beschermd door auteursrecht. Tenzij anders vermeld, mag niets van deze website worden overgenomen, verspreid of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van Keune.

Copyright ©Keune. Alle rechten voorbehouden. Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in juli 2023.

€NaN over voor gratis verzending
Jouw winkelmand is leeg
Subtotaal
€NaN
Excl. €6,95 verzendkosten