Vóór 16:30 besteld, vandaag verzonden

Gratis verzending vanaf €30

Privacy & Cookie verklaring

In deze privacy en cookie verklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Keune Haircosmetics B.V. (hierna: Keune, Keune Haircosmetics, wij, ons of onze) verzamelt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt in verband met onze dienstverlening, producten, gebruik van onze websites en bezoek aan onze panden. Daarnaast verwijst deze privacy en cookieverklaring naar de regels, garanties en rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de wijze waarop de rechten ten aanzien van deze verwerking kunnen worden uitgeoefend.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Keune Haircosmetics B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in verband met onze dienstverlening, producten, gebruik van onze websites en bezoek aan onze panden. Keune is toegewijd aan het respecteren en beschermen van je privacy en de persoonsgegevens die je met ons deelt.

Keune Haircosmetics B.V. Koningsweg 15, 3762 EA Soest

T: +31(0)356016161 www.keune.com info@keune.com

In verband met de verkoop en levering van onze producten verwerkt de lokale Keune-dochter tevens persoonsgegevens om de bestelling correct te kunnen verwerken. De contactgegevens van dochteronderneming Keune zijn als volgt:

Keune Haircosmetics Belgium Excelsiorlaan 8, 1930 Zaventem, België, +32(0)27141010, onlineshop-be@keune.com.

Welke persoonsgegevens verzamelt Keune Haircosmetics voor welke doeleinden?

Keune Haircosmetics verzamelt persoonsgegevens van jou als bezoeker van de website en/of klant en/of leverancier. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('betrokkene'). Wij verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens:

 • Jouw geslacht;

 • Jouw voor- en achternaam;

 • Jouw functie;

 • Jouw e-mailadres;

 • Jouw telefoonnummer;

 • Jouw aflever- en/of factuuradres;

 • Gegevens over jouw activiteiten op de Keune website;

 • Jouw bestelgeschiedenis

 • Jouw favoriete salon

 • Jouw logingegevens van je Keune account

 • Jouw IP-adres en;

 • Camerabeelden bij de ingang van onze gebouwen.

Keune zal jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Gegevensbeschermingsautoriteit

De doeleinden van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Keune Haircosmetics zijn:

 • de levering van de door jouw aangevraagde producten en diensten;

 • de administratie daarvan en afhandeling van jouw betaling;

 • het aanmaken van jouw persoonlijke account;

 • de communicatie met jou op persoonlijke wijze en je informeren over producten en/of diensten van Keune, in overeenstemming met jouw keuzes;

 • het bieden van klantenservice, inclusief service rondom het kopen van diensten en/of producten en het behandelen van klachten en verzoeken om informatie;

 • je deelname aan prijsvragen, promotionele acties of enquêtes te verwerken, marktonderzoek uit te voeren en onze bedrijfsvoering, diensten en producten te verbeteren of om nieuwe bedrijfsvoering, services en producten te ontwikkelen;het uitvoeren van marketingactiviteiten;

 • promotionele en marketingtechnische informatie met je te communiceren (waaronder onze nieuwsbrief en loyaliteitsprogramma), inclusief doeleinden voor direct marketing en retargeting

 • het verbeteren van onze websites, producten en diensten en beveiligingsdoeleinden ;

 • statistische analyses uit te voeren en hierover te rapporteren;

 • het waarborgen van de veiligheid en bescherming van onze bezoekers en bezittingen;

 • het aggregeren en/of anonimiseren van persoonsgegevens om andere data te genereren voor ons gebruik en;

 • voor andere gerechtvaardigde commerciële doeleinden.

Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting, jouw toestemming (bijvoorbeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief) of een gerechtvaardigd zakelijk belang.

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een uitdrukkelijke toestemming, heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken door een verzoek te sturen naar persoonsgegevens@keune.com. Intrekking van je toestemming maakt eerdere verwerkingen op basis van toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en jouw gegevens (na een eventuele bewaartermijn moeten worden vernietigd), tenzij er een andere wettelijke grondslag is voor de verwerking van jouw gegevens.

Onze gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Keune bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard, wordt gebaseerd op de volgende criteria:

 • De duur van de tijd waarin we een lopende relatie met jou hebben en de diensten aan jou leveren (bijvoorbeeld, zolang jij een account bij ons hebt of gebruik blijft maken van onze diensten);

 • Of er een wettelijke verplichting bestaat waaraan wij moeten voldoen (bepaalde wetten vereisen bijvoorbeeld dat wij onze transacties gedurende een bepaalde tijd bewaren voordat wij deze kunnen verwijderen);

 • Of bewaren wenselijk is gezien onze juridische positie (zoals ten aanzien van verjaringstermijnen, geschillen of onderzoeken door instanties).

Daarnaast gelden meer in het bijzonder de volgende bewaartermijnen:

Administratieve gegevens: zeven jaar vanaf het moment van vastlegging; Camerabeelden bij de ingang van onze gebouwen: twee weken na vastlegging; Overige gegevens: vijf jaar vanaf het moment van vastlegging. Indien Keune Haircosmetics reden heeft om aan te nemen dat zij geconfronteerd kan worden met een mogelijke aansprakelijkheid, bedraagt de verjaringstermijn twintig jaar. Deze termijn is gebaseerd op de langste verjaringstermijn uit de wet, in navolging van artikel 3: 306 van het Burgerlijk Wetboek.

Het delen van gegevens

Keune deelt jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen, indien dat strikt noodzakelijk is.Denk hierbij aan dienstverleners van services zoals website hosting, betalingsverwerking, orderafhandeling, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuurvoorzieningen, klantenservice en e-mail bezorging. Indien dit het geval is, heeft Keune met deze derde partijen een verwerkersovereenkomst gesloten zover dat wettelijk vereist is. Keune vereist dat deze externe partijen jouw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beschermen. Binnen Keune hebben alleen die medewerkers van Keune toegang tot de gegevens, voor wie dat noodzakelijk is gelet op het doel waarvoor jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

Keune zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen tegen verlies of onwettige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kan het gebruik van beveiligde registratieformulieren, codering van gegevens en toegangsbeperking tot jouw persoonsgegevens omvatten.

Bepaalde landen kennen geen adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens. Je kunt er echter op vertrouwen dat Keune passende beveiligingsmaatregelen zal nemen ten aanzien van de vertrouwelijkheid en bescherming van jouw gegevens. Voor overdracht vanuit de EER naar landen die volgens de Europese Commissie geen toereikend niveau van gegevensbescherming bieden, hebben we toereikende maatregelen genomen zoals contractuele overeenkomsten, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie, afgesloten met derde partijen.

Jouw rechten

Je hebt een aantal rechten op grond van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Je hebt het recht om ons te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens. Daarnaast kun je ons verzoeken om jouw persoonsgegevens te rectificeren, te verwijderen of af te schermen. Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Tot slot kun je verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens indien de verwerking gericht is op toestemming en de verwerking plaatsvindt via geautomatiseerde processen.

Deze verzoeken kun je sturen naar persoonsgegevens@keune.com. Wij zullen je verzoek binnen vier weken nadat je het hebt ingediend in behandeling nemen. Daarnaast kun je, indien je daartoe aanleiding ziet, een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Cookies

De Keune website maakt gebruik van "cookies" om je te helpen jouw online ervaring te personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat op je harde schijf wordt geplaatst door een webpagina server. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op jouw computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan jou toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan jou heeft verstrekt. Een van de hoofddoelen van cookies is om tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de webserver te vertellen dat jij bent teruggekeerd naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als je Keune webpagina's individualiseert, of je je registreert bij een Keune site of services, helpt de cookie Keune om jouw specifieke informatie over de volgende bezoeken te herinneren. Dit vergemakkelijkt het proces van het vastleggen van jouw persoonlijke gegevens, zoals factuuradressen, afleveradressen, enzovoort. Wanneer je terugkeert naar dezelfde Keune website, kan de informatie die je eerder hebt opgegeven worden teruggehaald, zodat je makkelijk de Keune kenmerken kunt gebruiken die jij hebt aangepast. Je hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch.

 • Formuliergerelateerde cookies: wanneer je een datum indient via een formulier zoals die op de contactpagina te vinden is, kunnen cookies worden ingesteld om jouw gebruikersgegevens te onthouden voor toekomstige correspondentie.

 • Voorkeurgerelateerde cookies: wanneer je een voorkeurssalon bij ons aangeeft, slaan we aan de hand van een cookie deze voorkeur op. Bij je volgende bezoek staat de voorkeurssalon nog steeds ingevuld.

 • Cookies van derden: deze website maakt gebruik van Google Analytics, een van de meest vertrouwde analyseoplossingen op internet om ons te helpen begrijpen hoe jij de website gebruikt en hoe we jouw ervaring kunnen verbeteren. Deze cookies kunnen dingen bijhouden zoals hoe lang je op de website en pagina's die je bezoekt doorbrengt.

WIJZIGINGEN

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen in deze privacyverklaring worden van kracht wanneer we de herziene verklaring publiceren. Indien noodzakelijk, zullen we je informeren over wijzigingen in onze Privacyverklaring.

Cookie-instelling wijzigen

€NaN over voor gratis verzending
Jouw winkelmand is leeg
Subtotaal
€NaN
Excl. €6,95 verzendkosten