Keune Hair Cosmetics
Keune Hair Cosmetics
Win een Joseph Klibansky ketting!

Keune X Joseph Klibansky

Actievoorwaarden Klibansky Winactie

Artikel 1: Deelname en geschiktheid 

1.1 De minimumleeftijd voor deelname is 18 jaar. Jongeren onder de 18 jaar kunnen alleen deelnemen met toestemming van hun ouders en moeten persoonsgegevens verstrekken. 

1.2 Alle consumenten van Keune Haircosmetics die een Keune Style product in Klibanksy artwork via onze webshop hebben gekocht, nemen deel aan de winactie.  

1.3 Door deelname aan de winactie maken deelnemers geen verdere communicatiekosten dan de kosten voor internetgebruik. 

1.4 Medewerkers van Keune Haircosmetics zijn uitgesloten van deelname. Hetzelfde geldt voor hun familieleden of partners. 

1.5 Deelname aan de winactie is mogelijk van 5 september t/m 30 november 2022 of loopt af indien alle Keune Style producten in Klibansky artwork zijn uitverkocht. Na deze periode is deelname aan de winactie uitgesloten. 

1.7 Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de winactie. Als een deelnemer meerdere orders heeft gedaan, worden alle meerdere verschijningen van de deelnemerslijst verwijderd. 

Artikel 2: Bepaling van de winnaar 

2.1 Om in aanmerking te komen om deze winactie te winnen, moet aan de voorwaarden van artikel 1 worden voldaan. 

2.2 De winnaar wordt bepaald door loting.  

2.3 De winnaar wordt per e-mail gecontacteerd. 

2.4 De winnaar moet binnen een termijn van 7 werkdagen de aanvaarding van de prijs bevestigen. Als de winnaar de prijs niet binnen de aangegeven periode accepteert, ontvangt een andere deelnemer de prijs of wordt deze verbeurd verklaard. 

2.5 Keune Haircosmetics correspondeert niet met de overige deelnemers over de uitslag van de winactie. 

2.6 De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. Uitbetaling van de prijswaarde in contanten of inruil is uitgesloten. 

2.7 De prijs wordt uitgereikt in de huidige staat. Keune Haircosmetics is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of slechte prestaties in het kader van de geadverteerde prijs. 

2.8 De afhandeling van de levering of het overhandigen van de prijs vindt plaats via Keune Haircosmetics. 

2.9 Keune Haircosmetics behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer uit te sluiten van de winactie wegens overtreding van deze deelnamevoorwaarden of (technische) manipulatie. 

Artikel 3: De Winst 

3.1 De prijs bestaat uit: 1x een ketting van Joseph Klibansky, Bare Hug wearable sculpturenecklace, ter waarde van maximaal €1.200. 

3.2 De prijs wordt overhandigd op het hoofdkantoor van Keune Haircosmetics te Soest 

Artikel 4: Gegevensbescherming 

4.1 Keune Haircosmetics behoudt zich het recht voor om een ​​identiteitsbewijs van de winnaar te vragen alvorens de prijs te overhandigen. 

4.2 Door deel te nemen aan deze winactie gaat elke deelnemer akkoord met de gegevensbeschermingsrichtlijnen van Keune Haircosmetics. https://www.keune.com/nl/privacy-cookie-verklaring/ 

4.2 Deelnemers of derden kunnen aan deze voorwaarden geen aanspraken of rechten ontlenen. 

Artikel 5: Voortijdige beëindiging van de winactie

Keune Haircosmetics behoudt zich het recht voor om de winactie te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder de achterliggende motivatie prijs te geven en de winactie te beëindigen. Wijzigingen in of beëindiging van de winactie leiden niet tot schadeclaims tegen Keune Haircosmetics.