Algemene Voorwaarden Winactie

Door deel te nemen aan de door Keune Haircosmetics georganiseerde wedstrijd, aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk en bindend de volgende deelnamevoorwaarden. De wedstrijd wordt georganiseerd door Keune Haircosmetics, gevestigd aan het Koningsweg 15, 3762EA in Soest, Nederland. Deelname aan de wedstrijd is mogelijk door inschrijving voor de Keune nieuwsbrief bij aankoop van een Keune Care Lumi Coat Luminous Shine Spray in een Keune salon. Door deel te nemen aan de wedstrijd maakt u kans op de prijs beschreven in artikel 3.

Artikel 1: Deelname en geschiktheid

1.1 De minimumleeftijd voor deelname is 18 jaar. Jongeren onder de 18 jaar kunnen alleen deelnemen met toestemming van hun ouders en moeten persoonsgegevens verstrekken.

1.2 Alle consumenten van Keune Haircosmetics die een Keune Care Lumi Coat Luminous Shine Spray in een Keune salon hebben gekocht, kunnen meedoen. U kunt deelnemen door u in te schrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Wij geven geen informatie door aan derden.

1.3 Bij winst van de wedstrijd moet aangetoond kunnen worden wanneer de Keune Care Lumi Coat Luminous Shine Spray aangeschaft is doormiddel van een kassabon of bankafschrift.

1.4 Door deelname aan de wedstrijd maken deelnemers geen verdere communicatiekosten dan de kosten voor internetgebruik.

1.5 Medewerkers van Keune Haircosmetics zijn uitgesloten van deelname. Hetzelfde geldt voor hun familieleden of partners.

1.6 Deelname aan de wedstrijd is mogelijk van 10 november 2021 tot en met 22 december 2021. Na deze periode is deelname aan de wedstrijd uitgesloten.

1.7 Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd. Als een deelnemer meer dan één keer in ons systeem voorkomt, worden alle meerdere verschijningen van de deelnemerslijst verwijderd.

Artikel 2: Bepaling van de winnaar

2.1 Om in aanmerking te komen om deze wedstrijd te winnen, moet aan de voorwaarden van artikel 1 worden voldaan.

2.2 De winnaar wordt bepaald door loting. Dit zal plaatsvinden op 23 december 2021.

2.3 De winnaar wordt per e-mail gecontacteerd.

2.4 De winnaar moet binnen een termijn van 10 werkdagen de aanvaarding van de prijs bevestigen. Als de winnaar de prijs niet binnen de aangegeven periode accepteert, ontvangt een andere deelnemer de prijs of wordt deze verbeurd verklaard.

2.5 Keune Haircosmetics correspondeert niet met de overige deelnemers over de uitslag van de prijsvraag.

2.6 De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. Uitbetaling van de prijswaarde in contanten of inruil is uitgesloten.

2.7 De prijs wordt uitgereikt in de huidige staat. Keune Haircosmetics is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of slechte prestaties in het kader van de geadverteerde prijs.

2.8 De afhandeling van de levering of het overhandigen van de prijs vindt plaats via Keune Haircosmetics.

2.9 Keune Haircosmetics behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd wegens overtreding van deze deelnamevoorwaarden of (technische) manipulatie.

Artikel 3: De Winst

3.1 De prijs bestaat uit: 1x een ketting van Vedder & Vedder ter waarde van maximaal €130.

3.2 Keune Haircosmetics neemt de verzendkosten van de prijs op zich.

Artikel 4: Gegevensbescherming

4.1 Keune Haircosmetics verzamelt geen persoonsgegevens anders dan het e-mailadres waarmee wordt ingeschreven voor de wekelijkse nieuwsbrief. Hiervoor kan op elk gewenst moment uitgeschreven worden.

4.2 Keune Haircosmetics behoudt zich het recht voor om een ​​identiteitsbewijs van de winnaar te vragen alvorens de prijs te overhandigen.

4.3 Door deel te nemen aan deze wedstrijd gaat elke deelnemer akkoord met de gegevensbeschermingsrichtlijnen van Keune Haircosmetics.

4.4 Deelnemers of derden kunnen aan deze voorwaarden geen aanspraken of rechten ontlenen.

Artikel 5: Voortijdige beëindiging van de wedstrijd

Keune Haircosmetics behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder de achterliggende motivatie prijs te geven en de wedstrijd te beëindigen. Wijzigingen in of beëindiging van de wedstrijd leiden niet tot schadeclaims tegen Keune Haircosmetics.